HVORDAN ARBEJDER VI I KIDSTARTER?

Vi ønsker at afholde årlige KIDSTARTER CAMPS for børn med særlige forudsætninger, hvor deres PERSONLIGE OG SOCIALE KOMPETENCER og deres indsigt i et specifikt fagligt område KICKSTARTES. I 2017 var det robotter og video, mens der i 2018 blev arbejde med Kodning i Arduino, Lampedesign og Robotter. CAMP19 bød på endnu en fornyelse, for de tre spor var Teater, Videoproduktion og Robotter.

Vi vil give børnene en uge i et UNIKT FÆLLESSKAB blandt ligesindede børn, hvor de arbejder med et fagligt område, de er passionerede omkring.

Materialet til KIDSTARTER CAMP udvikles i samarbejde med eksperter på området for læring,  eksperter i børn med særlige forudsætninger og passionerede ildsjæle, der finder Kidstarters mission yderst vigtig! Og så evaluerer vi også selv vores camps og justerer hvert år for at campen bliver endnu bedre end sidst. Vi har derfor opbygget rigtig meget erfaring med at køre undervisningsforløb for højtbegavede børn.

Efterfølgende evalueres materiale, forløb og hvad børnene har fået ud af camp’en. Vi ønsker at videreføre denne læring til resten af samfundet. Viden skal ud til lærere, pædagoger, forældre, kommuner, PPR og institutioner, så børn med særlige forudsætninger ikke misforstås, men identificeres og hjælpes så tidligt i deres liv som muligt!

Højtbegavede børn har brug for at blive udfordret

I Kidstarter tror vi på at VI SAMMEN KAN GØRE EN FORSKEL.

Vi tror på, at der er VIDEN AT HENTE omkring undervisningen af børn med særlige forudsætninger. Viden der kan komme det danske skolesystem til gode. Viden der SKAL UD TIL DE DANSKE SKOLER, så ingen børn bliver tabt på gulvet.

Og vi ser desværre, at BØRN MED SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER BRÆNDER INDE MED POTENTIALE, der kan komme hele vores samfund til gode – HVIS VI SER DET OG VED HVORDAN VI SKAL HÅNDTERE DET!