Kidstarter skoleforløb

Kidstarter ønsker at bidrage til, at folkeskolen kan forstå, rumme, og udfordre de børn, der har brug for mere faglig udfordring, forståelse for deres ‘særheder’, og plads til fordybelse, mange spørgsmål og ro, når der er behov for dette. Derfor igangsætter Kidstarter nu skoleforløb med en række folkeskoler.

Et skoleforløb opbygges således, at det INDLEDES MED ET KURSUS FOR LÆRERE. Kurset skal klæde lærere og pædagoger på til at køre et tidsafgrænset parallelt undervisningsforløb, hvor en udvalgt gruppe af børn med særlige forudsætninger, modtager en mindre del af deres ugentlige undervisning (2-3 timer om ugen) sammen med andre ligestillede børn. Dette vil ske på tværs af klasser og årgange. Kurset sætter lærerne i stand til at IDENTIFICERE BØRN MED SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER og tilbyder en skabelon for, hvordan det parallelle undervisningsforløb kan tilrettelægges, og hvordan børn og forældre involveres i projektet. Sideløbende med det parallelle undervisningsforløb afholdes KURSUS FOR DE DELTAGENDE BØRNS FORÆLDRE med fokus på kendetegn ved børn med særlige forudsætninger hhv. den optimale forældrestøtte til at sikre disse børns trivsel og faglige udvikling.

Udgangspunktet for projektet er, at læreren er det centrale omdrejningspunkt for at sikre det enkelte barns trivsel. Det gælder også, når vi taler børn med særlige forudsætninger.

Derfor er det indledende kursus for deltagende lærere et centralt element i skoleprojekter. På dette kursus vil lærerne blive introduceret for:

  • Centrale kendetegn ved børn med særlige forudsætninger (Nissen, Kyed, og Baltzer(2008), Kyed (2015), Dabrowski (2008))
  • Begrebet den relationskompetente lærer og relationskompetence i mødet med barnet med særlige forudsætninger (Bae 1996, Hargreaves 2000, Jensen 2009, Juul & Jensen 2002, Klinge 2016).
  • Hvordan de kan skabe rammer for børnenes motivation (Ryan & Deci 1996, 2000)

I forbindelse med kurset udleveres en til skolen skræddersyet skabelon for det parallelle undervisningsforløb med angivelse af særlige succeskriterier. Den skitserede skabelon er udviklet på baggrund af Monita Leavitts (2017) forskningsarbejde om undervisning af børn med særlige forudsætninger. Arbejdet med de parallelle undervisningsforløb foregår som action learning forløb med efterfølgende refleksion (Stringer 2014).

Forældrenes kursus af en varighed på omkring 3 timer, vil de blive præsenteret for:

  • Særlige kendetegn ved børn med særlige forudsætninger
  • Hvordan de som forældre kan støtte børnenes motivation og faglige udvikling.

Efter afsluttet undervisningsforløb mødes de deltagende lærere til en afsluttende evaluering. En væsentlig del af denne evaluering består i en drøftelse af, hvordan man på skolen kan arbejde videre med at SIKRE TIDLIG IDENTIFIKATION OG TILBUD til børn med særlige forudsætninger. Ligesom lærere og forældre mødes for at definere RAMMERNE for det efterfølgende samarbejde om de deltagende børn.

FOR NÆRMERE INFO, KONTAKT OS PÅ: kontakt@kidstarter.dk