> Om foreningen - Kidstarter
Kidstarter
Kidstarter

Om Kidstarter Aktivitetsforening

– vi kickstarter dit barns potentiale personligt, socialt og fagligt

OM KIDSTARTER AKTIVITETSFORENING (KAF)

Som medlem af Kidstarter Aktivitetsforening bidrager du til:

  • At forebygge og afhjælpe personlige, sociale og faglige uhensigtsmæssige følger af at være et barn med særlige forudsætninger.
  • At samle frivillige og ambassadører i arbejdet med at give børn med særlige forudsætninger gode læringsoplevelser.
  • At udgive nyhedsbreve med informationer og erfaringer i forbindelse med undervisning af børn med særlige forudsætninger.
  • At give folkeoplysning omkring børn med særlige forudsætninger og hvordan man kan arbejde med deres faglige potentiale og deres sociale adfærd.
  • At arrangere undervisningsaktiviteter for børn med særlige forudsætninger og opsamle erfaringer der kan bruges af skole, forældre og samfund.
  • At afholde camps og andre lignende aktiviteter, hvori børnene kan samarbejde fagligt og dygtiggøre sig personligt og socialt i faglige interessefællesskaber.
  • At samarbejde med tilsvarende foreninger i udlandet, specielt i Norden.

Kidstarter Aktivitetsforening er for børn, der har karaktertræk som havende særlige forudsætninger (de 5% mest intelligente i deres årgang), men også familier eller voksne, som kender til udfordringerne ved at have særlige forudsætninger. Der kræves ingen tests eller navngivne i familien for at være medlem, blot at man interesserer sig for området og har lyst til at deltage aktivt.

Som medlem af Kidstarter Aktivitetsforening får du adgang til at deltage på vores camps. Enten som barn eller som frivillig voksen. Du bliver en del af vores facebook gruppe, som løbende publicerer idéer til aktiviteter for børn med særlige forudsætninger, pædagogiske læringer, erfaringer fra camps, artikler om undervisning af disse børn og meget mere.

Du kan være aktivt medlem og byde ind med det du gerne vil, eller passivt medlem og blot støtte med dit symbolske beløb og din interesse for vores aktiviteter.

Prisen for et medlemskab betales for et år ad gangen:

  • Barn – 100 kr.
  • Familie – 200 kr.
  • Voksen – 100 kr.

Når du har indbetalt beløbet på konto 6262 1222686 – Jyske Bank, får du tilsendt en mail med Kidstarters vedtægter, og får efterfølgende nyhedsbreve tilsendt. Indtil videre sendes der nyhedsbreve hvert kvartal og umiddelbart før vores camps.