Mød de frivillige

Vi har en stor tiltro til mangfoldigheden i Kidstarter Aktivitetsforening; dette kommer også til udtryk i forskellighederne i de frivillige, der gør et stort stykke arbejde for foreningen.

Heruder kan du læser lidt om de frivilliges grunde til at være med i foreningens arbejde.

Christina Schertiger

Christina Schertiger

HR afdelingsleder i dansk virksomhed

Der skal være plads til alle!

Jeg tror på den danske Folkeskole – men som den er i dag, er der desværre ikke plads alle. Det hører vi tit i forbindelse med inklusion, men det gælder også de ”kivkke” børn, som også alt for ofte mistrives, i al for høj grad. ”Kvik” rammer alle sociale lag og selvfølgelig skal vores ”kvikke” børn også være en del af og trives i Folkeskolen. Jeg vil gerne være med til at skabe et stærkt lærings- og socialt miljø for de kvikke børn i Folkeskolen, til gavn for alle. Børnene selv, deres klassekammerater, skolen og det danske samfund. Sammen er vi stærkere – både i skolen og senere på arbejdspladserne – derfor er jeg frivillig i Kidstarter.

Julia Knipschildt

Julia Knipschildt

Arkitekt og kunstfotograf

Rum for nysgerrighed

Jeg blev selv sendt i skole et år før tid i et forsøg på at give mig nok udfordringer, så jeg kender til følelsen af at stikke ud og forstår behovet for at finde noget at rive i. For mig er kreativiteten blevet måden hvorpå jeg kan få afløb for min nysgerrighed og løsningsorienterede tilgang til…alt. Hos Kickstarter ser jeg muligheden for at være med til at skabe et miljø, hvor hvert enkelt barn kan udvikle sit potentiale til fulde, fordi der gives rum til at være den man er. Udover at være befriende og sjovt kan kreativitet og designtænkning give barnet nye tilgange til problemløsning. Værktøjer, der giver selvtillid og skaber innovation. Alle børn skal stimuleres – derfor er Kidstarter vigtig.

Oksana Attermann

Oksana Attermann

Category Manager i Group Procurement

Hvorfor er jeg frivllig i Kidstarter?

Jeg vil gøre en positiv forskel for mine børn, og for de andre. Jeg er sikker på at jeg kommer til at lære noget nyt, udvikle mine kompetencer, udvide mit netværk og ikke mindst opleve fællesskab med andre forældre og børn, som muligvis også har de samme udfordringer, som vi har i vores familie . Jeg glæder mig ekstremt meget til at få en fantastisk oplevelse.

Luise Bæk Blomme

Luise Bæk Blomme

Klinisk børnepsykolog

Udvikle indsatser og støtte op

Mødt rigtigt kan højtbegavede børn udvise stort fokus, nysgerrighed, opmærksomhed og koncentration i alt, hvad de brænder for. Men høj begavelse kan også medføre stor retfærdighedssans, frustration over andres tænkemåder og et drive, som afføder anstrengende spørgsmål og vedholdende iver. Højt begavede børn er derfor i risiko for at blive mødt negativt af såvel børn som voksne. De kan opleve at være anderledes og blive holdt eller holde sig selv udenfor fællesskaber i skole og fritid.

Jeg er frivillig i Kidstarter for at være med til at udvikle indsatser, som støtter op om at få de kvikkeste børn til at trives i fællesskaberne. Når deres evner blomstrer er det til gavn og glæde for os alle – både på den korte og den lange bane.

Hans Oxmond

Hans Oxmond

Programmering og App-udvikler

Rum for nysgerrighed

Jeg blev selv sendt i skole et år før tid i et forsøg på at give mig nok udfordringer, så jeg kender til følelsen af at stikke ud og forstår behovet for at finde noget at rive i. For mig er kreativiteten blevet måden hvorpå jeg kan få afløb for min nysgerrighed og løsningsorienterede tilgang til…alt. Hos Kickstarter ser jeg muligheden for at være med til at skabe et miljø, hvor hvert enkelt barn kan udvikle sit potentiale til fulde, fordi der gives rum til at være den man er. Udover at være befriende og sjovt kan kreativitet og designtænkning give barnet nye tilgange til problemløsning. Værktøjer, der giver selvtillid og skaber innovation. Alle børn skal stimuleres – derfor er Kidstarter vigtig.