> Mød de frivillige - Kidstarter
Kidstarter
Kidstarter

Mød de frivillige

Vi har en stor tiltro til mangfoldigheden i Kidstarter Aktivitetsforening; dette kommer også til udtryk i forskellighederne i de frivillige, der gør et stort stykke arbejde for foreningen.

Heruder kan du læser lidt om de frivilliges grunde til at være med i foreningens arbejde.

Jens Andersen-Mølgaard

Jens Andersen-Mølgaard

Lærer på Skanderup Efterskole & afd.leder i Coding Pirates Kolding

Didaktikken er vigtig!

“Jeg underviser i didaktik, it og teknologi og ser et stort potentiale i at nå langt med de de højtbegavede børn i skolen. Alle børn og unge bør undervises der hvor de befinder sig rent kognitivt. I projektet vil jeg bidrage med både nye didaktiske vinkler på undervisning, men samtidigt har jeg også en passion for at undersøge hvilke metoder der understøtter børnenes læring på en positiv og konstruktiv måde.”

Majbritt Jürs

Majbritt Jürs

Journalist og indehaver af Jürs Journalistik & Kommunikation.

Kommunikationen er vigtigt!

“Jeg er mor til to højtbegavede børn og oplever, at de begge savner udfordringer i deres skole. Derfor synes jeg, det er fuldstændig fantastisk, at Kidstarter vil sætte fokus på problemet. Det kræver viden om kommunikation og markedsføring at få sat fokus på et område, som kun få kender til, og derfor har jeg valgt at bidrage med mine kompetencer som journalist”

Simon Voetmann

Simon Voetmann

Lærer på Skanderup Efterskole på Medie & Kommunikation-linjen

Det giver mening for mig!

“Jeg er uddannet lærer fra Den frie Lærerskole. 30 år gammel og bor lige ved siden af Skanderup Efterskole. Jeg har siden gymnasiet haft mediefag på mine uddannelser og har også linjefag i det.
Jeg er halvvejs i en diplomuddannelse i journalistik, så om et år er jeg fagjournalist fra DMJX. Jeg har rig erfaring med at køre videoforløb med efterskoleelever, og gennem et forløb har jeg fokus på og flair for at hjælpe eleverne med at få ideer og føre dem ude i livet. Jeg synes, at det er fedt at bringe unge mennesker og børn med samme interesser sammen.”

Christina Schertiger

Christina Schertiger

HR afdelingsleder i stor dansk virksomhed

Der skal være plads til alle!

Jeg tror på den danske Folkeskole – men som den er i dag, er der desværre ikke plads alle. Det hører vi tit i forbindelse med inklusion, men det gælder også de ”kivkke” børn, som også alt for ofte mistrives, i al for høj grad. ”Kvik” rammer alle sociale lag og selvfølgelig skal vores ”kvikke” børn også være en del af og trives i Folkeskolen. Jeg vil gerne være med til at skabe et stærkt lærings- og socialt miljø for de kvikke børn i Folkeskolen, til gavn for alle. Børnene selv, deres klassekammerater, skolen og det danske samfund. Sammen er vi stærkere – både i skolen og senere på arbejdspladserne – derfor er jeg frivillig i Kidstarter.”

Winnie Thorstensen

Winnie Thorstensen

Certificeret lærer i programmering for børn| Lærer, Køge Real Privatskole

Der skal være plads til alle!

“Jeg vælger som underviser at støtte op om Kidstarter, og ser det som et utrolig givende projekt. Igennem mit job som underviser landet over, ser jeg ofte elever der ikke får deres potentiale udviklet, hvilket kan påvirke dem negativt på så mange måder. Inklusionen er en fantastisk tanke, men vi har desværre i en årrække ikke sørget for at de elever der har en alternativ begavelse, eller specielle evner inden for et felt, har følt at deres indsats betyder noget. Igennem det frivillige initiativ Kidstarter, håber jeg at støtte op om elevernes oplevelse af at kunne udvikle sig, vokse og få lov at bruge deres evner optimalt.”

Louise Nielsen

Louise Nielsen

Multidesigner, håndværker, lærer og højt begavet

Højt abstraktionsniveau; Stor kreativitet!

”Min motivation for at arbejde med højt begavede børn er i høj grad hentet i min egen opvækst og mine erfaringer som mor og bonusmor til fem højt begavede børn i alle aldre. Og jeg ved, hvor stor betydning, det har for et menneskes trivsel og selvværd, at blive set for den man er med alle lag og facetter.

Den klassiske måde at ”se” højt begavede børn er gennem boglige skolebriller og derigennem sørge for passende udfordring indenfor klassiske akademiske discipliner. Dét kan være rigtigt vigtigt. Men min agenda er at give rum og lejlighed til at dyrke kreativiteten og arbejde med hænder og hoved i en skabende forstand.

Min baggrund er broget og jeg har arbejdet med og uddannet mig indenfor smykkedesign, sløjd, møbeldesign, grafisk design og digital produktfremstilling. Desuden har jeg livslang erfaring med diverse billedkunst og tekstile teknikker. Pt. Underviser jeg i Håndværk og Design i folkeskolen, hvor igennem jeg kontinuerligt lærer nyt. Ikke mindst om mig selv”.