> Hvad laver de frivillige ? - Kidstarter
Kidstarter
Kidstarter

Hvad laver de frivillige ?

Da der findes en mangfoldighed af kompetencer i Kidstarter Aktivitetsforening er det også meget forskellige opgaver de frivillige løser:

  • Fundraising
  • Bestyrelsesarbejde
  • Medlemspleje
  • Kommunikation
  • Hjemmesideopsætning og -redigering
  • Frivillig voksen på CAMP’en
  • Underviser på CAMP’en
  • ..