Kidstarter
Kidstarter

Børn med særlige forudsætninger skal ses!

Høj intelligens kan være en gave, men hos Kidstarter ved vi, at det ikke altid er let at være født med særlige forudsætninger. Det kan faktisk være rigtig svært. Mange af børnene oplever at de bliver misforstået af lærerne, måske fordi de er meget følelsesmæssigt intense, eller de stiller for mange spørgsmål … Socialt har de svært ved at finde interessefællesskaber med jævnaldrende, måske fordi de har en anderledes humor, måske fordi de kognitivt er flere år foran deres jævnaldrende. Børnene oplever konstant at de er anderledes og så slår de sig selv i hovedet med, at de er forkerte.

Det giver lavt selvværd, manglende tillid til omgivelserne, angst og det der er værre. Med andre ord, så kommer rigtig mange af disse børn i mistrivsel i dag, og hvis ikke vi gør noget ved problemet, får børnene aldrig tillid til skolen, og heller ikke en tro på at de kan bruge deres ‘anderledeshed’ konstruktivt.

Hos Kidstarter ønsker vi at UDBREDE KENDSKABET til børn med særlige forudsætninger, deres udfordringer og at HJÆLPE SKOLESYSTEMET til at finde løsninger, der kan give disse børn et godt skoleliv.
Et skoleliv, hvor lærerne tidligt kan identificere disse børn – og hjælpe dem.
Et skoleliv, hvor de bliver udfordret fagligt og forstået følelsesmæssigt.
Et skoleliv i trivsel med jævnaldrende.

“Da min søn på ni år i dagligdagen står meget alene med sine interesser og måde at tænke på, er det nødvendigt, at han tilpasser sig for ikke at “stikke for meget ud”. I ugen på Kidstarter Camp kunne han være sig selv. Her er det helt almindeligt at interessere sig for eksempelvis Det Periodiske System og andre “skæve” interesser. Her kan børnene løsne ventilen og sænke skuldrene og være sig selv. Her er der nogen at spejle sig i, og for en periode skal man ikke tilpasse sig, men man har nogen at dele sin viden og interesser med, uden at være “anderledes”. For intelligente børn har også brug for fællesskabsfølelse og udfordringer. De fik begge dele på Kidstarter Camp.”

Line

mor til August på ni år

Udover at være en sjov, hyggelig og fagligt udbytterig uge for min 10 årige dreng, oplevede jeg som forælder, at hans symptomer på OCD (tvangshandlinger og invaderende tanker) faldt meget markant. Både i løbet af  ugen og også i tiden efter campen. Hans eget udsagn var: “Det er utroligt – der er mange børn her, som er anderledes på forskellige måder, men ingen har brug for at kommentere på hinanden. Det er rart.

Luise

mor til Gustav på ti år

Vi ved, at der er VIDEN AT HENTE omkring undervisningen af børn med særlige forudsætninger. Viden der kan komme det danske skolesystem til gode. Den viden SKAL UD TIL DE DANSKE SKOLER, så ingen børn bliver tabt på gulvet.

Vi oplever, at BØRN MED SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER BRÆNDER INDE MED POTENTIALER, der kan komme hele vores samfund til gode – HVIS VI SER DET OG VED, HVORDAN VI SKAL HÅNDTERE DET!

Teamet af undervisere er sat!

Vi i Kidstarter er stolte over at kunne præsentere et stærkt team af undervisere til dette års sommercamp! CAMP18 kommer til at have 3...

Brødrene Hartmann og Østifterne støtter Kidstarters sommercamp!

I Kidstarter har vi brugt en del tid på at gøre forskellige fonde opmærksomme på, at børn med særlige forudsætninger bliver glemt af...

Kidstarter indgår udviklingssamarbejde med Lille Værløse Skole

Kidstarter skal sammen med Lille Værløse skole udvikle et særligt undervisningsforløb for en håndfuld lærere og børn med særlige...

På CAMP17 mødtes 20 børn i alderen 9-13

Nedenfor legede vi med en drone med et go-pro kamera på – og toiletpapir – i blæsevejr!

Tror du vi hyggede os?

På CAMP17 mødtes 20 børn i alderen 9-13
Nedenfor legede vi med en drone med et go-pro kamera på – og toiletpapir – i blæsevejr!

Tror du vi hyggede os?