Børn med særlige forudsætninger skal ses!

Høj intelligens kan være en gave, men hos Kidstarter ved vi, at det ikke altid er let at være født med særlige forudsætninger. Det kan faktisk være rigtig svært. Mange af børnene oplever at de bliver misforstået af lærerne, måske fordi de er meget følelsesmæssigt intense, eller de stiller for mange spørgsmål … Socialt har de svært ved at finde interessefællesskaber med jævnaldrende, måske fordi de har en anderledes humor, måske fordi de kognitivt er flere år foran deres jævnaldrende. Børnene oplever konstant at de er anderledes og så slår de sig selv i hovedet med, at de er forkerte.

Det giver lavt selvværd, manglende tillid til omgivelserne, angst og det der er værre. Med andre ord, så kommer rigtig mange af disse børn i mistrivsel i dag, og hvis ikke vi gør noget ved problemet, får børnene aldrig tillid til skolen, og heller ikke en tro på at de kan bruge deres ‘anderledeshed’ konstruktivt.

Hos Kidstarter ønsker vi at UDBREDE KENDSKABET til børn med særlige forudsætninger, deres udfordringer og at HJÆLPE SKOLESYSTEMET til at finde løsninger, der kan give disse børn et godt skoleliv.
Et skoleliv, hvor lærerne tidligt kan identificere disse børn – og hjælpe dem.
Et skoleliv, hvor de bliver udfordret fagligt og forstået følelsesmæssigt.
Et skoleliv i trivsel med jævnaldrende.

“Det er super hyggeligt, fordi man er sammen med andre, der er ligesom én selv og som også lærer super hurtigt og ikke har svært ved det, man lærer i skolen.”

Sebastian

Tolv år

Det er utroligt – der er mange børn her, som er anderledes på forskellige måder, men ingen har brug for at kommentere på hinanden. Det er rart.

Gustav

Elleve år