Kidstarter
Kidstarter

Kidstarters mission

HVAD ER PROBLEMET?

De fleste tænker sikkert at det ville være fantastisk at være særligt intelligent. Desværre er det ikke altid så let, som mange tror. Børn med særlige forudsætninger har nemlig ofte tilhørende udfordringer, bl.a. fordi de misforstås.

Der sidder i gennemsnit ÉT BARN MED SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER I HVER SKOLEKLASSE. Deres IQ er over 120, og de udgør de 5% mest intelligente af deres årgang.

Børn med særlige forudsætninger er typisk FLERE ÅR FORAN DERES JÆVNALDRENDE KOGNITIVT. Derudover har mange af børnene skærpede sanser for omgivelserne, de er meget dybtfølende, de har en udpræget forestillingsevne og de har ofte et meget stort behov for fysisk aktivitet. (Dabrowski, 1970) Dette betyder desværre at de for omverdenen kan forekomme mere umodne følelsesmæssigt.

Målet med folkeskolereformen er, at ALLE BØRN SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN, og at de trives i skolen. Men realiteten er desværre en anden. Fokus er som regel størst på elever med faglige udfordringer og elever med indlæringsvanskeligheder. Dette er ikke folkeskolens skyld, men har sine rødder i vores kultur og deraf afledte prioriteringer. I Kidstarter mener vi at SELV DE DYGTIGSTE skal ses og hjælpes, når der er behov for det.

I dag er der i Danmark tre dedikerede privatskoler for særligt intelligente børn… Og MEGET LIDT KENDSKAB TIL DISSE BØRN på de fleste andre skoler.

Helt faktuelt betyder ovenstående, at flere af børnene med særlige forudsætninger keder sig voldsomt i skolen. De føler sig anderledes og har svært ved at finde interessefællesskaber, i værste fald bliver de mobbet. Dette resulterer således desværre i, at børnene er i fare for at udvikle lavt selvværd og angst, og skolen bliver uudholdelig for dem. Denne MISTRIVSEL RAMMER 40% BØRN MED SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER. 

DET MÅ STOPPES!

Mange børn med særlige forudsætninger gør derfor ofte et ihærdigt forsøg på at tilpasse sig, og udvikler sig således til underydere. Dette gør det utrolig svært for både lærere og forældre at identificere børnene og hjælpe dem på den rigtige måde. Endvidere oplever forældrene ofte, at selv når barnet ER IDENTIFICERET, er der mangel på metoder, materiale samt supervision til at arbejde med disse børns trivsel og opbygge kompetencerne.

Børn med særlige forudsætninger er en gave – tag imod den!

VI ER I GANG MED AT TABE NOGLE AF DANMARKS FREMTIDIGE OPFINDERE OG ENTREPRENØRER PÅ GULVET!

Alle børn har ret til at blive udfordret – uagtet om man har let eller svært ved at lære. Vi kan gøre børnene en tjeneste, hvis vi hjælper dem til både følelsesmæssig og faglig trivsel i skolen, så de undgår mobning, lavt selvværd eller angst. Og vi gør samfundet en tjeneste ved at hjælpe disse børn godt ind i uddannelsessystemet, ved at lytte til dem, udfordre dem og hjælpe dem med sociale fællesskaber. Danmark har – som alle andre lande – også behov for vores 5% mest intelligente børn!

Højtbegavede børn keder sig ofte i skolen

HVAD VIL KIDSTARTER GØRE?

Kidstarter ønsker at udbrede viden om børn med særlige forudsætninger; hvad er deres kendetegn, udfordringer og potentialer, så både lærere og forældre langt tidligere kan identificere børnene og begynde at hjælpe dem!
Kidstarter ønsker at gå i dialog med folkeskolen, og at inspirere den!
Kidstarter ønsker at udvikle metoder, materiale og erfaringer, der kan bruges af lærere på folkeskoler i Danmark.
Kidstarter ønsker at afholde sommer camps, som samler børn med særlige forudsætninger på tværs af landet i et interessefællesskab, hvor de kan danne nye venskaber og spejle sig i ligesindede.

HVORDAN GØR KIDSTARTER?

Vi ønsker at skabe en KIDSTARTER CAMP for børn med særlige forudsætninger, hvor deres PERSONLIGE INDSIGT, DERES SOCIALE KOMPETENCER og deres indsigt i et specifikt fagligt område KICKSTARTES. I 2017 vil dette område være robotter, web-programmering og video.

Vi vil give børnene en uge i et UNIKT FÆLLESSKAB blandt ligesindede børn, hvor de arbejder med et fagligt område, de er passionerede omkring.

Materialet til KIDSTARTER CAMP udvikles i samarbejde med eksperter på området for læring,  eksperter i børn med særlige forudsætninger og passionerede ildsjæle, der finder Kidstarters Mission yderst vigtig!

Efterfølgende evalueres materiale, forløb og hvad børnene har fået ud af camp’en. Vi ønsker at videreføre denne læring til resten af samfundet. Viden skal ud til lærere, forældre, kommuner, PPR og institutioner, så børn med særlige forudsætninger ikke misforstås, men identificeres og hjælpes så tidligt i deres liv som muligt!

Endvidere videreudvikles materialet fra KIDSTARTER CAMP, til at kunne bruges på folkeskoler rundt om i Danmark. Når børnene ER blevet identificeret, skal der være metoder, materiale og hjælp at hente for alle folkeskoler!

………………………………………………………………………………………………………………………..

I Kidstarter tror vi på at VI SAMMEN KAN GØRE EN FORSKEL.

Vi tror på, at der er VIDEN AT HENTE omkring undervisningen af børn med særlige forudsætninger. Viden der kan komme det danske skolesystem til gode. Viden der SKAL UD TIL DE DANSKE SKOLER, så ingen børn bliver tabt på gulvet.

Og vi ser desværre, at BØRN MED SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER BRÆNDER INDE MED POTENTIALE, der kan komme hele vores samfund til gode – HVIS VI SER DET OG VED HVORDAN VI SKAL HÅNDTERE DET!

 

Højtbegavede børn har brug for at blive udfordret